Blog Image

Volvo C304/TGB 13 Expedition Camper

About the blog:

Follow the transformation of a Volvo TGB 13 from cold-war-vehicle to all-terrain expedition style camper. The blog will be updated with our travel experiences from around the globe.

We will be happy if you take a look at Raredog Design - it is our webshop where we design cool T-Shirts for gasonline-freaks, rockabillys and just plain people who likes cool t-shirts with cars, bikes & Rock N' Roll :-)

Ships everywhere in the world, cheap :-)

Adventure 2018

Travels and Travel plans Posted on Thu, July 05, 2018 15:15:52Good & Bad

Travels and Travel plans Posted on Sun, May 08, 2016 10:23:50

Nå, hvad har vi så lært?

At filmen “Yes Man” ikke har levet forgæves! Flere gange har vi overvejet at sige nej når vi blev budt på te eller mad, men når man nu siger ja, så får man mange flere små, sære oplevelser – og det er for os meget mere mindeværdigt end at have set Eiffeltårnet eller andre typiske turistfælder.

At marokkanerne muligvis er verdens flinkeste folkefærd! Det kræver lidt tilvænning, især fordi vi som danskere har en ret udbredt intimsfære og ikke er vant til at folk rører ved os, medmindre vi kender dem godt. I starten var vi en smule mistroiske og troede at der stak noget under den store gæstfrihed og grænseløse venlighed, men det gjorde der altså ikke. smiley

Det er utroligt at folk der har så lidt, vil gøre så meget for en, hvor vi herhjemme har oplevet kornfede danskere true med politiet fordi vi har camperet på en ubenyttet græsmark!smiley

Væste oplevelser:

Vi havde indbrud i bilen, mens vi sov i den! Vi camperede på en strand i Marokko, Morten snorksov, men heldigvis opdagede Lisa at der var en arm inde i førekabinen og fik manden jaget på flugt! Det kunne være sket hvor som helst, men alligevel en træls oplevelse! Han havde forsøgt at skære gummilisten af, inden han fik åbnet forreste siderude…smiley

At ikke kunne finde vej i et minefelt i Sahara og “racismen” i de turistprægede byer hvor priserne steg som følge af vores hudfarve, tæller også med på listen…smiley

Bedste oplevelser:

At fodre vilde aber i Atlas bjergene og at se vilde kameler langt ude i ørkenen!

Men alle de mennesker vi har mødt og hørt deres historie er ikke mindre fantastiske minder.smiley

Bilen opførte sig tilnærmelsesvis eksemplarisk, vi har kun haft småproblemer der var nemme at klare, hovedsageligt elektrisk. Vores nye gasblus var virkelig gode og vi har brugt under 1L gas i måneden på trods af at vi har lavet mad hver dag. Omniaovnen virkede perfekt og gav mulighed for langt mere varieret mad. Til gengæld var gasvarmen ikke optimal, den brugte for hurtigt en gasdåse og de var svære at skaffe, så vi svedte ikke ligefrem i sneen! Der kunne et oliefyr nok have været på sin plads hvis man skulle campere meget mere om vinteren.

Vi har mødt mange autocampere og adventure campere; fra kæmpe busser med indbyggede biler over 4×4 lastbiler med ATVere til en lille Fiat Panda – og vi vil ikke bytte med nogle af dem! Volvoen har været fantastisk og er stor nok til at man kan bo i den, men samtidig ikke større end at man kan parkere i byen. Den manglende ståhøjde har ikke betydet noget, man vænner sig til at sidde ned og lave mad.

Overraskende hurtigt blev man vant til at bo på så lidt plads og klare sig med så få ting – lidt skræmmende når man som ærkekapitalist opdager hvor meget skrammel man har derhjemme der ikke er brug for! Det var sådan set rart kun at skulle tænke på at skaffe mad, vand og diesel.smiley

Vi har tit drømt om at køre til Sydafrika, men det kunne budgettet ikke bære. Det gør nu egentlig ikke så meget, for os var 3 mdr. meget passende, til at starte med er det spændende at alt er anderledes, men man vænner sig til at vågne til en ny fantastisk udsigt og vi begyndte på et tidspunkt at savne en mere almindelig hverdag.

http:\\galleri.raredog.dk er der nu en masse billeder i fuld opløsning.
(virker muligvis ikke på mobile enheder)

English:

What have we learnt?

That watching the movie “Yes Man” not was a waste of time! More than once have we considered saying no to people offering us tea or dinner, but when you say yes you get these funny little moments – and to us it is much more worth remembering than seeing the Eiffeltower or another typical monument.smiley

That the Moroccans might be the world’s nicest people! It takes some time to get used to them, especially because we Danes has a pretty big intimate sphere and are generally not used to people touching us, unless we know each other pretty well. At the beginning we were somewhat superstitious, but we soon found out that they just are SO friendly to strangers. smiley

It is amazing that people that have so little, will do so much for others, at home we have experienced fat Danes threathening to call the police because we camped at an unused grassfield!smiley

Worst moments:

We had someone breaking in to our car, while we slept in there! We camped on a beach in Morocco, Morten was asleep, but luckily Lisa saw the arm sneaking in to the cab and scared the guy away! It could have happened everywhere, but it was an unpleasant thing none the less. He tried to cut the rubber seal, but then found out how to open the window in the passenger side.smiley

To get lost in a minefield in Sahara and the “racism” in the touristy cities, where the price trippled because of our skin color also belongs to the list…smiley

Best moments:

Handfeeding wild monkeys in the Atlas mountains and see wild camels far out in the desert!

But all the nice people we have met and hearing their stories is at least as memorable.smiley

The car behaved nicely, we have only had minor problems that was easy to fix, most of them electrical. Our new gasstove was really good and we used less than 1 Kg gas per month, even though we cooked everyday. The Omniaoven was perfect too, and made it possible to make a lot more varied food.

On the contrary the gas-heater wasn’t the best option, it used a gascanister too fast and they where hard to get, so we didn’t exactly sweat in the snow! A dieselheater might be a better option for winter camping.

We saw a lot of RVs and adventure campers; from huge busses with build in cars, 4×4 trucks with ATVs and a little Fiat Panda – and we wouldn’t swap with either of them! The Volco was fantastic, big enough to live in and small enough to park in the cities. The lack of standing height wasn’t a problem at all – you get used to sit down and cook.

Surprinsingly how fast you gets used to live in such a small home with such few things – a bit scary as arch capitalist to discover how much useless things you have at home! It was nice to only worry about getting food, water and diesel.smiley

We often dreamt of driving to Southafrica, but could find the money. It actually okay, for us 3 months was fine, in the beggining you are so excited because everything is different, but you get uses to wake up to a new fantastic scenery every day and starts to miss a more normal, stable everyday.

http:\\galleri.raredog.dk there is a lot of high res pictures.Numb numbers

Travels and Travel plans Posted on Fri, May 06, 2016 20:42:06

Lidt tal til de statestik-glade:

87 Overnatninger i Volvoen
15.502 km på land
426 km på vand
2199L Diesel
450L Vand
7½L motorolie (olieskift) + 450 ml forbrug undervejs (ret godt klaret 🙂
17 Lande
5 Punkteringer
3x Stoppet af Politiet (+ en helvedes masse checkpoints)
440,- DKK pr dag alt inklusiv. (Vacciner m.m.)

Tætteste befolkede land: Monaco 18.713/km2
Tyndest befolkede land: Vest Sahara 2,2/km2

————-

English:

Some numbers:

87 Nights in the Volvo
15.502 km On land
426 km On Water
2199L Diesel
450L Water
7½L Engine oil (oil change)+ 450 ml used (pretty good for the old girl 🙂
17 Countries
5 Punctures
3x Stopped by the Police (+ way too many checkpoints)
59,- EUR per day all included. (Also Vaccines)

Highest population density : Monaco 18.713/km2
Lowest population density: Western Sahara 2,2/km2Danmark

Travels and Travel plans Posted on Thu, April 28, 2016 10:07:49

Endelig hjemme! Uanset vejret er Danmark ubetinget det skønneste land 🙂
Og når man så kommer hjem til et velplejet hus og have der er pyntet op med dannebrog alle vegne, så kan man ikke andet end at være glad 🙂
Tak familie og naboer 🙂
English:

Finally home! No mather how the weather is, Denmark is the nicest country 🙂 And when you arrive to a house and garden that has been kept and there is flags everywhere, its hard to stop smiling 🙂 Thanks family and neighbours 🙂Germany

Travels and Travel plans Posted on Thu, April 28, 2016 10:01:51

Tyskland er lidt samme historie, sne og regn!
Vi havde nogle planer, men eftersom vi begge blev forkølede af de 30 graders temperaturskift på ét døgn, så skyndte vi os hjemad i stedet…

English:

Germany was about the same, snow and rain!
We had some plans, but as we both cathed a cold of the 30 degree temperature change in 1 day, we hurried home instead…Austria

Travels and Travel plans Posted on Thu, April 28, 2016 09:59:00

Og så kom Østrig! Minus et eller andet frygteligt og snevejr!
Om det er for at dæmme om for flygtninge ved vi ikke, men noget rart sted var det ikke lige for tiden…

Nå, men Lisa bagte chokoladekage og lavede varm kakao, det hjalp lidt 🙂

English:

Then came Austria! Minus something awful and snowing!
If it was to avoid fugitives we don’t know, but it was certainly not a nice place right now…

But Lisa made chocolate cake and hot cocoa, it helped a bit 🙂Croatia & Slovenia

Travels and Travel plans Posted on Thu, April 28, 2016 09:52:42

Så kom vi til Kroatien, efter i noget tid at have undret os over hvor biler med kendingsbogstaverne HR kom fra, så fandt vi ud af ved grænset at det står for Hrvatska 🙂
Det var desværre ret svært at finde et sted at bade, men så er det jo skønt at vi har vores næsten varme solar shower…
(og nej i får ingen billeder af Lisa!)
Det gik nu nok med det kolde bad, med 32 grader og solskin 🙂

English:

After we had wondered where the cars with the registration letters HR comes from, we came to Hrvatska or Croatia 🙂

It was not easy to find a shower, but luckily we have our nearly varm solar-shower… (No, theres no pictures of Lisa) But as the sun was shining and there was 32 degrees C it was okay 🙂Bosnia & Herzegovina

Travels and Travel plans Posted on Thu, April 28, 2016 09:34:35

Bosnien Herzegovina er et smukt land, men med omkring 2 mio.
ueksploderede bomber og landminer spredt ud over hele landet, så var det
ikke lige stedet at køre ret meget offroad.

Vi fandt dog en plet
rigtig smuk natur at holde pause i, mellem bjerge og vandløb, selvom
det ville være rart for dem med mindre landminer, synes vi ikke lige at
vi ville reducere med 1 stk, så vi holdt os til de hjulspor der var der i
forvejen, så det var sikkert nok 🙂

English:

Bosnia
& Herzegovina is a beautiful country, but with some 2 mio
unexlploded landmines and munitions its not the place to do serious
offroading…

We did however find a nice spot in between the
mountains, as much as we want them to get rid of the mines, we really
didn’t want to reduce it with 1, so we kept to the tracks to be safe
🙂Next »